ART. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI SI REGULAMENTUL OFICIALservice

1.1. Organizatorii campaniei „VEZI-ti de maşină” (denumită in continuare “Campania”) sunt: Asociatia Specialiştilor Auto din România cu sediul in Cristian, jud Braşov, Strada Lungă, nr 6, Cod Unic de Inregistrare 27522235, reprezentata legal prin Victor Balaş in calitate de Presedinte şi SC XMEDITOR ADVERTISING SRL, cu sediul în Bucureşti, str Iarba Câmpului, 24, Sector 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului cu nr J40/9211/2009, Cod Unic de Inregistrare RO25944519, reprezentată de Anamaria Bohâlţea, in calitate de Director Executiv , (denumiti in continuare „Organizatorii”).

1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul”). Regulamentul va fi disponibil pe site- ul www.verificamasina.ro . Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea prealabila a acestora fie prin publicarea de site-ul www.verificamasina.ro

ART. 2. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

2.1. Campania va fi organizata si se va desfasura incepand cu 01 Octombrie 2017  pâna la 01 Decembrie 2017 inclusiv, iar participantii se pot inscrie pe tot parcursul proiectului.

2.2. Campania se va desfasura pe intregul teritoriu al Romaniei.

ART. 3. DREPTUL DE PARTICIPAREposter

3.1.  Poate participa in Campanie orice persoana fizică sau juridică cu domiciliul/sediul in Romania, si care detine / utilizează un autoturism INMATRICULAT IN ROMANIA. Acestia vor fi denumiti in continuare CLIENTI. Persoanele care nu au implinit varsta de 18 ani nu vor putea participa la Campanie.

3.2. Poate participa in campanie orice service auto AUTORIZAT RAR, a carui autorizatie este valabila pe toata durata desfasurarii Campaniei. Daca Autorizarea RAR expira in timpul desfasurarii Campaniei si nu este reinoita, service-ul respectiv este exclus automat din Campanie. Acestia vor fi denumiti in continuare SERVICE-URI PARTENERE

3.3.  Fiecare autoturism poate fi verificat gratuit in cadrul campaniei o singura data, in cadrul service-urilor partenere,

3.4. Dreptul de participare apartine in exclusivitate persoanei sau companiei care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Datele transmise catre Organizatori in momentul inscrierii si participarea se fac pe propria raspundere.

3.5. Participarea in Campanie se face pe proprie raspundere. In acest sens, participantii declara ca au citit si ca sunt de acord cu termenii si conditiile Regulamentului si sunt direct raspunzatori de orice incidente provocate pe parcursul desfasurarii Campaniei.

ART. 4. DESFASURAREA CAMPANIEI

4.1. Service-urile auto care doresc sa devina SERVICE-URI PARTENERE in Campanie, vor contacta Organizatorii si dupa ce vor accepta prevederile speciale prevazute in Anexa 1 a prezentului Regulament, vor fi inscrise ca si SERVICE-URI PARTENERE, datele lor de contact urmand a fi facute publice pe site-ul oficial al Campaniei : www.verificamasina.ro

4.2. Fiecare participant in Campanie trebuie sa se inregistreze pe site-ul www.verificamasina.ro urmand ca apoi sa fie contactat de Organizatori sau de un reprezentant al unui Service Partener, pentru a fi programat la verificare.

4.3. Verificarile sunt GRATUITE si se vor desfasura in atelierele Service Partenere ale Campaniei.

4.4. Verificarile de care beneficiaza clientii in cadrul campaniei au rolul de a testa starea tehnica a masinii si nivelul ei de pregatire tehnica pentru vara.

4.5. Pachetul minim de verificari de care beneficiaza Clientii este :

  • Verificare instalatie lumini
  • Verificare baterie
  • Verificare alternator
  • Verificare lichid frana
  • Verificare antigel
  • Verificare placute / discuri de frana
  • Verificare curea si traseu accesorii
  • Verificare jocuri elemente directie/suspensie
  • Verificare sistem vizibilitate (stergatoare, instalatie spalat parbriz, stare parbriz)
  • Verificare instalatie incalzire
  • Verificare existenta si valabilitate pachet legislativ (trusa medicala, trinunghiuri, etc)

4.6. Service-urile partenere au posibilitatea efectuarii de verificari suplimentare fata de aceasta lista, verificarile suplimentare oferite de fiecare atelier in parte, urmand a fi publicate pe site-ul Campaniei

4.7. Autoturismele care au corespuns in procent de 100% listei de verificari, vor primi un sticker care sa ateste faptul ca autoturismul corespunde din punct de vedere tehnic, conditiilor de vara

4.8. Autoturismele care nu au corespuns la unul sau mai multe puncte din lista de verificari, isi pot remedia problemele semnalate oriunde doresc proprietarii lor, acestia nefiind obligati sa isi remedieze problemele in service-ul care a facut constatarea problemelor.

4.9. Pe perioada Campaniei, service-urile Partenere pot oferi conditii preferentiale (Discounturi la piese, manopera, etc) clientilor care decid sa isi repare masinile in atelierele lor. Aceste conditii pot fi publicate pe site-ul Campaniei sau pot fi negociate cu fiecare clienti individual

ART. 5. DREPTURI SI OBLIGATII

5.1. CLIENTII au dreptul de a beneficia de verificarile gratuite prevazute in prezentul Regulament, in oricare Service Partener, insa numai in baza unei programari prealabile, care sa tina cont si de programul de lucru si disponibilitatea Service-ului Partener

4.2. Service-urile Partenere vor beneficia din partea Organizatorului de Pachetul de Promovare prevazut in Anexa 1 a prezentului Regulament.

4.3. Pentru fiecare verificare efectuata, CLIENTULUI i se va emite o FACTURA FISCALA cu valoarea manoperei operatiei de verificare, functie de tariful orei de manopera al fiecarui service partener, factura la care va beneficia de un discount de 100%, astfel incat suma de plata sa fie ZERO lei.

4.4. Clientul are obligatia ca, in cazul in care autoturismul a corespuns din punct de vedere tehnic si a obtinut stickerul care atesta acest lucru, sa aiba in permanenta asupra sa si factura care sa ateste faptul ca a efectuat verificarea intr-un Service Partener

4.5. Clientii accepta ca informatiile privind marca, tipul, anul de fabricatie, numarul de kilometri si tipul motorului masinilor verificate sa fie folosite de Organizatori in scopuri statistice

4.6. Clientii campaniei 2017 accepta sa fie informati prin contactare directa (telefon, e-mail), cu privire la noi campanii de verificari gratuite organizate de Asociatia Specialistilor Auto din Romania

4.7. Clientii ale caror autoturisme nu au indeplinit toate conditiile verificarii tehnice gratuite, nu mai pot beneficia de o a doua verificare gratuita intr-un alt service

ART. 5. LITIGII

Organizatorul si participantii in Campanie vor incerca solutionarea pe cale amiabila a oricaror dispute care ar putea aparea intre ei ca urmare a desfasurarii campaniei in baza prezentului Regulament, iar in cazul in care solutionarea amiabila a disputei nu este posibila, aceasta va fi deferita spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente .

ART. 6 CONFIDENTIALITATEA DATELOR

6.1. Fiecare participant este de acord cu includerea datelor personale in baza de date a Organizatorului, in scopuri statistice sau al unor actiuni de marketing ulterioare.

6.2. Oricarui participant  si/sau reprezentantului sau legal ii sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

ART. 7. PUBLICAREA REGULAMENTULUI CONCURSULUI

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil oricarui solicitant pe pagina evenimentului www.verificamasina.ro

ART. 8. DIVERSE

8.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru.

8.2. Organizatorul se va ocupa de promovarea, implementarea si desfasurarea Campaniei si va pune la dispozitie personalul si voluntarii necesari desfasurarii Campaniei.

8.3. Odata cu inregistrarea la Campanie, toti participantii vor ceda dreptul de folosire a imaginii fixe si in miscare din timpul Campaniei Organizatorului si partenerilor acestuia.