Consumatorii care încheie un contract la distanță cu Think Company SRL au dreptul de a se retrage din acest contract, fără a fi nevoiți să furnizeze vreun motiv pentru aceasta, în termen de 14 zile calendaristice. Pentru a respecta termenul de retragere, este suficient să trimiteți declarația de retragere înainte de expirarea perioadei menționate. Puteți trimite această declarație prin e-mail la adresa: DPO@verificamasina.ro sau prin poștă la adresa juridică a companiei noastre.

Începerea Termenului de Retragere

  1. Termenul de retragere începe de la:
    • Data încheierii contractului, pentru serviciile care nu implică livrarea unui bun fizic.
    • Data la care consumatorul sau un terț desemnat de acesta intră în posesia bunului, pentru contractele care implică livrarea unui bun.

Efectele Retragerii

La retragerea dintr-un contract la distanță, contractul este considerat anulat. În cazul în care serviciul a început să fie executat la cererea expresă a consumatorului înainte de expirarea termenului de retragere, consumatorul este obligat să plătească pentru serviciile prestate până în momentul retragerii. Valoarea acestei plăți va fi proporțională cu serviciul prestat, până la momentul informării despre retragere.

Excepții de la Dreptul de Retragere

Dreptul de retragere nu se aplică în cazurile speciale, cum ar fi:

  • Serviciile completate cu acordul expres al consumatorului înainte de expirarea termenului de 14 zile.
  • Contractele pentru bunuri sau servicii personalizate, făcute conform specificațiilor consumatorului.
  • Conținutul digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul expres prealabil al consumatorului și acesta a fost informat că își va pierde dreptul de retragere.

Pentru orice întrebări sau clarificări, vă invităm să ne contactați la adresa de email DPO@verificamasina.ro sau să vizitați secțiunea de contact de pe site-ul nostru.

Livrarea si durata Produsului Digital

Livrarea se face în maxim o oră și se transmite raportul în format PDF atât pe email cât și pe WhatsApp. În situația în care acestea au fost completate greșit, trebuie să ne contactați la adresa: contact@verificamasina.ro, unde să ne transmiteți seria de șasiu pentru a vă genera un link personalizat unde se poate vizualiza raportul.